Naša firma uzatvára so zamestnancami trvalé i dočasné pracovnoprávne vzťahy. Záujemcovia absolvujú pohovory, pri ktorých vyplňujú dotazník a doložia doklad o ich zdravotnej spôsobilosti. Pred vycestovaním do zahraničia doložia k pracovnej zmluve formulár A1 a kópiu občianskeho preukazu. V súčastnosti naša spoločnosť zamestnáva murárov, tesárov a železobetonárovma uzatvára so zamestnancami trvalé i dočasné pracovnoprávne vzťahy. Záujemcovia absolvujú pohovory, pri ktorých vyplňujú dotazník a doložia doklad o ich zdravotnej spôsobilosti. Pred vycestovaním do zahraničia doložia k pracovnej zmluve formulár A1 a kópiu občianskeho preukazu. V súčastnosti naša spoločnosť zamestnáva murárov, tesárov a železobetonárov…