Firma DATUR Group s.r.o., založená v roku 2011, je samostatným právnym subjektom s dlhodobými skúsenosťami v oblasti personálneho leasingu. Tejto firme predchádzala fyzická osoba z názvom Jozef Čuha – Brax (2002).

Účelom firmy je poskytovanie pracovných príležitosti v oblastiach:

Naša spoločnosť pôsobí okrem Slovenska aj v krajinách európskej únie ako sú Rakúsko,Slovinsko a Česká republika.

S vývojom firmy vzrastal aj počet pracovných miest. Od roku 2002 až dodnes sa v našej spoločnosti zamestnalo viac ako 1800 zamestnancov, tento stav je však úmerne závislí od požiadaviek odberateľa.

Pre ďalšie skvalitnenie služieb bolo nutné vykonať množstvo zmien. Napr: rozšírenie personálneho oddelenia a zmodernizovanie informačného systému.

Pre spokojnosť odberateľov a zamestnancov kladieme veľký dôraz na flexibilitu, profesionalitu a spoľahlivosť služieb.