Na stiahnutie a registrácia

Naša firma uzatvára so zamestnancami trvalé i dočasné pracovnoprávne vzťahy.

Záujemcovia absolvujú pohovory, pri ktorých vyplňujú dotazník a doložia doklad o ich zdravotnej spôsobilosti.

Pred vycestovaním do zahraničia doložia k pracovnej zmluve formulár A1 a kópiu občianskeho preukazu.

 

Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ v zmysle článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004

Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ v zmysle článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004

 

Registračný formulár

 

Pracovné informácie

 

Súbory na odoslanie

 

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana proti spamu