DATUR Group s.r.o.

Personálny leasing

S vývojom firmy vzrastal aj počet pracovných miest. Od roku 2002 až dodnes sa v našej spoločnosti zamestnalo viac ako 1800 zamestnancov.

Moderný informačný systém

Pre skvalitnenie služieb bolo nutné vykonať množstvo zmien. Jednou z nich bolo zmodernizovanie inf. systému.

Flexibilita

Naša firma uzatvára so zamestnancami trvalé i dočasné pracovnoprávne vzťahy. K nim potrebné tlačivá si stiahnete aj na našej stránke.

Ako to prebieha?

Záujemcovia absolvujú pohovory, kde vyplňujú dotazník a doložia doklad o ich zdrav. spôsobilosti. Pred vycestovaním doložia k pracovnej zmluve formulár A1 a kópiu OP.

V skratke

Naša firma uzatvára so zamestnancami trvalé i dočasné pracovnoprávne vzťahy. Záujemcovia absolvujú pohovory, pri ktorých vyplňujú dotazník a doložia doklad o ich zdravotnej spôsobilosti. Pred vycestovaním do zahraničia doložia k pracovnej zmluve formulár A1 a kópiu občianskeho preukazu. V súčastnosti naša spoločnosť zamestnáva murárov, tesárov a železobetonárov.

Referencie a klienti